ZÁSADY SPRACÚVANIA A OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

A

INFORMÁCIA PRE DOTKNUTÚ OSOBU V ZMYSLE ČLÁNKU 13 NARIADENIA EP A RADY (EÚ) č.  2016/679

 

Spoločnosť Slovakiapharm SK, s. r. o., so sídlom Kellerova 8, 085 01 Bardejov, IČO 50686739 (ďalej len „prevádzkovateľ“) je prevádzkovateľom domény www.slovakiapharm.sk

 

Pri prevádzkovaní domény www.slovakiapharm.sk a s tým súvisiacich činnostiach dochádza k spracúvaniu Vašich osobných údajov ako potenciálnych zákazníkov, prípadne iných osôb, ktoré svoje osobné údaje poskytnú na niektorý z nižšie uvedených účelov (ďalej len „dotknutá osoba“) zo strany prevádzkovateľa.

 

Ochrana a spracúvanie osobných údajov Vás, ako dotknutej osoby, sa riadia týmito Zásadami spracúvania a ochrany osobných údajov.

 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), tak, aby všetky osobné údaje boli v čo najväčšej miere chránené.

Ochrana a spracúvanie osobných údajov Vás, ako dotknutej osoby, sa riadia týmito Zásadami spracúvania a ochrany osobných údajov.

 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), tak, aby všetky osobné údaje boli v čo najväčšej miere chránené.

 

Pri poskytovaní osobných údajov prevádzkovateľovi uvádzajte správne, úplné a aktuálne osobné údaje. Ak sa poskytnuté Vaše osobné údaje zmenia počas doby ich spracúvania prevádzkovateľom, oznámte, prosím, túto zmenu prevádzkovateľovi.

 

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA

 

Prevádzkovateľ:

Slovakiapharm SK, s.r.o.

so sídlom Kellerova 8, 085 01 Bardejov

IČO: 50686739

zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov, oddiel Sro, vložka č. 33974/P.

 

ÚČEL, PRÁVNY ZÁKLAD A DOBA SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 

Vaše osobné údaje spracúvame výlučne pre nižšie uvedené účely, v uvedenom rozsahu, na uvedených právnych základoch a v nevyhnutnom časovom rozsahu.

 

  1. Marketingové účely – marketingová komunikácia, marketingová analýza spotrebiteľského správania

Na stránke našej máte možnosť si zaregistrovaním Vašej e-mailovej adresy objednať pravidelné zasielanie newsletter-a s ponukou nášho tovaru. Ak si nebudete želať zasielanie newsletter-a na Vašu e-mailovú adresu alebo budete chcieť zmeniť e-mailovú adresu, na ktorú Vám newsletter posielame, informujte nás e-mailom na info@slovakiapharm.sk,  resp. písomne na adrese prevádzkovateľa. Z odberu sa môžete odhlásiť aj po zakliknutí požiadavky v tele newsletter-a.

 

–        spracúvané osobné údaje: e-mailová adresa

 

–        právny základ spracúvania: podľa článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia (oprávnený záujem prevádzkovateľa)

 

–        oprávnený záujem: informovanie o novom tovare, akciách a zľavách s cieľom podporiť  a zvýšiť predajnosť tovaru prevádzkovateľa

 

–        doba spracúvania: do momentu, kým sa dotknutá osoba neodhlási zo zasielania e-mailov s ponukami tovarov; najviac však 5 rokov od zaregistrovania sa pre odber newsletter-a

 

▪    Marketingová analýza nákupného správania registrovaných zákazníkov     

 

Preto, aby sme Vám vedeli ponúknuť to, čo Vás zaujíma, využívame informácie o tovare, ktorý ste si u nás zakúpili alebo ktorý ste si na našej stránke prezerali. Pomocou správania sa na webovej stránke dokážeme ponúknuť relevatnejšie ponuky ďalšieho tovaru. K optimalizácii prvkov na webe môžeme využívať aj nástroje pre testovanie rôznych variantov (tzv. A / B testovanie), Google Analytics, Facebook Analytics a pod.

 

–        spracúvané osobné údaje: titul, meno, priezvisko, e-mailová adresa, IP adresa, dátum a čas prístupu na našu webovú stránku, údaje o zakúpenom a prezeranom tovare

 

–        právny základ spracúvania: podľa článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia (oprávnený záujem prevádzkovateľa)

 

–        oprávnený záujem: záujem na zabezpečení vhodného zloženia sortimentu tovaru internetovej lekárne, vylepšovaní zloženia sortimentu tovaru, vyhodnocovaní úspešnosti predaja tovarov, vylepšovaní funkcionalít webového sídla

 

–        doba spracúvania: po dobu trvania registrácie zákazníckeho konta v internetovej lekárni a následne tri roky po zrušení zákazníckeho konta, najviac však tri roky od poslednej aktivity zákazníka v zákazníckom konte (aj v prípade, ak zákaznícke konto nebolo zrušené)

 

▪     Organizovanie spotrebiteľských súťaží, zabezpečenie priebehu súťaže, doručenie výhry, informovanie o výhercoch v súťaži vrátane zverejnenia obrazového záznamu (fotografie) výhercu

 

Naši zákazníci majú možnosť zapojiť sa do nami organizovaných spotrebiteľských súťaží prostredníctvom sociálnych sietí Facebook a Instagram. O výhercoch budeme informovať po skončení súťaže zverejnením titulu, mena a priezviska výhercu, resp. údajov uvedených v profile výhercu na sociálnej sieti a prípadne aj obrazovej snímky výhercu zachytávajúcej osobu výhercu s výhrou na webovom sídle www.slovakiapharm.sk a na našom konte zriadenom na sociálnych sieťach facebook.com, twitter.com a instagram.com. Zaslanie fotografie zo strany výhercu je dobrovoľné.

 

–        spracúvané osobné údaje: údaje uvedené v profile súťažiaceho na sociálnej sieti a v prípade víťaza aj titul, meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, doručovacia adresu a obrazový záznam (fotografia) s výhrou

 

–        právny základ spracúvania: podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia (súhlas dotknutej osoby)

 

–        doba spracúvania: po dobu trvania súťaže a následne po dobu potrebnú pre zaslanie výhry a informovanie o výhercoch súťaže

 

▪     Zákaznícke hodnotenia tovaru a služieb

 

Hodnotenie je možné vložiť aj z vlastnej iniciatívy. Poskytnutie hodnotenia je dobrovoľné. Poskytnutím hodnotenia súhlasíte so zverejnením hodnotenia a spracúvaním Vašich osobných údajov zo strany prevádzkovateľa na daný účel v zmysle nižšie uvedeného.

 

–        spracúvané osobné údaje: titul, meno, priezvisko, e-mailová adresa

 

–        právny základ spracúvania: podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia (súhlas dotknutej osoby)

 

–        doba spracúvania: do momentu odvolania súhlasu dotknutej osoby; najneskôr do uplynutia doby 3 rokov od posledného nákupu v internetovej lekárni

 

▪     Zverejňovanie obrazových záznamov (fotografií) pre marketingové účely

 

Zákazníci majú možnosť zaslať nám svoju fotografiu v oblečení s prípravkami Slovakiapharm, ktorých sa stali výhercom v nami organizovanej spotrebiteľskej súťaži, na účel jej zverejnenia na webovom sídle www.slovakiapharm.sk a na našom užívateľskom konte zriadenom na sociálnych sieťach facebook.com, twitter.com a instagram.com. Zaslanie fotografie je dobrovoľné.

 

–        spracúvané osobné údaje: titul, meno, priezvisko, e-mailová adresa, obrazový záznam (fotografia)

 

–        právny základ spracúvania: podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia (súhlas dotknutej osoby)

 

–        doba spracúvania: do momentu odvolania súhlasu dotknutej osoby; najneskôr do uplynutia doby 6 mesiacov od doručenia obrazového záznamu prevádzkovateľovi (v prípade fotografií, ktoré sa prevádzkovateľ rozhodne nepoužiť pre zverejnenie), resp. najneskôr  do uplynutia 1 roka od zverejnenia obrazového záznamu (v prípade fotografií použitých na zverejnenie pre marketingové účely)

 

COOKIES                 

 

Ak ste vo Vašom prehliadači povolili ukladanie cookies a súhlasíte s ich používaním, získavame údaje o návšteve webovej stránky, prezeraných produktoch a ďalšej aktivite na webovej stránke. Tieto dáta spracúvame štatisticky prostredníctvom Google Analytics. Ďalšie informácie o tom, aké dáta o Vás spracúva Google, môžete získať na Google Privacy Policy.

 

Informácie o Vašom správaní na webe sú však z dôvodu Vášho maximálneho súkromia anonymizované, a preto ich ani sami nedokážeme priradiť konkrétnemu užívateľovi, t. j. konkrétnej osobe. Viac o cookies tu:

 

Čo sú súbory cookies a prečo ich používame?

 

Cookie je krátky textový súbor, ktorý sa ukladá do vášho počítača pri prehliadaní webových stránok. Webové stránky si môžu spätne vyžiadať osah súboru a podľa neho zistiť, napr. ktoré stránky ste navštívili, či máte niečo v košíku alebo či ste prihlásení. Ďalšia návšteva stránok tak môže prebehnúť ľahšie. Cookies sú nutné pre správne fungovanie väčšiny rozsiahlejších stránok na internete.

 

Na našich stránkach môžu byť použité dočasné a trvalé cookies. Dočasné sa uchovávajú vo vašom zariadení, kým stránku neopustíte. Trvalé cookies zostávajú na vašom zariadení do uplynutia ich platnosti alebo do ručného vymazania. Doba, počas ktorej si informácie ponechávame, závisí od typu súborov cookie.

 

 

Aké cookie používame ?

 

Cokie Expirácia Kto má prístup Popis
WordPress 20 dní Cookie našej stránky Táto cookie je potrebná pre prevádzku eshopu, ukladá údaje o tom či ste prihlásený, aký jazyk a peňažnú menu používate, informácie o tovare, ktorý si prezeráte. Informácie sú ukladané v zakódovanej forme.

 

 

Google Analytics 2 roky Cookie tretej strany Reklamné štatistiky a štatistika návštevnosti, ktoré nám pomáhajú zlepšovat kvalitu našich webových stránok. Tento súbor cookie zhromažďuje informácie v anonymnej podobe, rovnako vaša IP adresa je anonymizovaná
Google Adwords

 

 

2 roky Cookie tretej strany Identifikácia v rámci reklamnej siete spoločnosti Google pre opätovné zacielenie reklamy (retargeting)

 

 

 

 

Zablokovanie/aktivovanie alebo vymazanie súborov cookie

 

Prostredníctvom nastavení prehliadača môžete obmedziť alebo zablokovať súbory cookie.

Ak vôbec nechcete, aby webové stránky vo vašom počítači ukladali súbory cookie, môžete si nastavenia prehliadača prispôsobiť tak, že dostanete upozornenie vždy predtým, než sa súbor cookie uloží. Podobne môžete prispôsobiť nastavenia tak, aby prehliadač odmietal všetky súbory cookie alebo len súbory cookie tretích strán. Môžete tiež odstrániť každý súbor cookie, ktorý už bol uložený. Nastavenia je nutné prispôsobiť samostatne pre každý prehliadač a počítač, ktorý používate.

Ak súbory cookie nechcete, nemôžeme zaručiť bezchybné fungovanie našej webovej stránky. Niektoré funkcie na tejto stránke môžu byť znefunkčnené a niektoré webové stránky nebudete môcť zobraziť. Navyše ak odmietnete súbory cookie, neznamená to, že už neuvidíte žiadne reklamy. Reklamy akurát nebudú prispôsobené vašim záujmom a budú sa častejšie opakovať.

Každý prehliadač má vlastný spôsob prispôsobenia nastavení. V prípade potreby využite na prispôsobenie nastavení funkciu pomocníka prehliadača.

 

KOMU POSKYTUJEME OSOBNÉ ÚDAJE

 

Prevádzkovateľ ďalej poveruje spracúvaním niektorých osobných údajov iné subjekty, tzv. sprostredkovateľov. Sprostredkovateľom je každý subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa. Sprostredkovateľom odovzdávame iba osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom pre poskytnutie ich služieb.

 

Zoznam sprostredkovateľov:

▪             spoločnosti prevádzkujúce jednotlivé verejné lekárne LeMedic:

ALEXIFARM s.r.o., so sídlom Radničné námestie 43, 085 01 Bardejov, IČO: 46827684

BARDFARM s.r.o., so sídlom Kellerova 8, 085 01 Bardejov, IČO: 31685421

DANIFARM s.r.o., so sídlom Kellerova 8, 085 01 Bardejov, IČO: 47739941

LEKÁREŇ PHARMACIA s.r.o., so sídlom Kellerova 8, 085 01 Bardejov, IČO: 36465381

LEKOFARM s.r.o., so sídlom Kellerova 8, 085 01 Bardejov, IČO: 36510360

MIBARD s.r.o., so sídlom Kellerova 8, 085 01 Bardejov, IČO: 36450740

SAMIFARM s.r.o., so sídlom Kellerova 8, 085 01 Bardejov, IČO: 47680571

Internetovej lekární www.medikament.sk – prevádzkovateľ LEKOFARM s.r.o, Kellerova 8, 085 01 Bardejov, IČO: 36510360

Internetovej lekární www.lekarenplus.sk – prevádzkovateľ Medi-Pharm Center II s.r.o., Jarková 10389/27C, 94002 Nové Zámky

 

Zoznam sprostredkovateľov je zo strany prevádzkovateľa pravidelne aktualizovaný.

 

Ďalší príjemcovia

Ďalšími príjemcami osobných údajov môžu byť orgány finančnej správy, súdy, daňoví a právni poradcovia a audítori, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonných povinností alebo ochranu a uplatňovanie oprávnených záujmov prevádzkovateľa.

 

PRENOS DO TRETÍCH KRAJÍN

 

Vaše osobné údaje aktívne do tretích krajín mimo EÚ neprenášame.

 

 

VAŠE PRÁVA V SÚVISLOSTI SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Právo namietať

V prípade spracúvania osobných údajov na právnom základe spočívajúcom v oprávnených záujmoch prevádzkovateľa máte právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov a naša spoločnosť ako prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami Vás ako dotknutej osoby. Máte právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak namietnete spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, naša spoločnosť ako prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

 

Právo odvolať súhlas

V prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať ktorýmkoľvek z nižšie uvedených spôsobov.

 

Právo na prístup

Máte právo na prístup k osobným údajom týkajúcim sa Vašej osoby, ktoré o Vás naša spoločnosť spracúva, ako aj na ďalšie informácie o tom, ako Vaše osobné údaje spracúvame.

 

Právo na opravu

V prípade, ak sa domnievate, že osobné údaje, ktoré o Vás spracúva naša spoločnosť ako prevádzkovateľ sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, kontaktujte nás, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili. Máte právo na to, aby naša spoločnosť bez zbytočného odkladu opravila nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

 

Právo na výmaz (na zabudnutie)

Máte právo požadovať vymazanie Vašich osobných údajov, ak je na to splnený niektorý z dôvodov v zmysle článku 17 Nariadenia, napríklad osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali, osobné údaje sa spracúvali nezákonne a pod.

 

Právo na obmedzenie spracúvania

Za okolností uvedených v článku 18 Nariadenia máte právo  požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov, ak ide o ktorýkoľvek z prípadov tam uvedených, napr. počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov, ak ste ako dotknutá osoba túto správnosť údajov napadli a pod.

 

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli našej spoločnosti, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sa Vaše osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu alebo na základe plnenia zmluvy a spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

 

Vaše vyššie uvedené práva si môžete uplatniť kontaktovaním našej spoločnosti jedným z nasledovných spôsobov:

  • písomne zaslaním listu na adresu Slovakiapharm SK, s. r. o., Kellerova 8, 085 01 Bardejov
  • elektronicky zaslaním e-mailu na adresu info@lemedic.sk

V prípade, ak si uplatníte akékoľvek z uvedených práv, budeme Vás o vybavení Vašej žiadosti/námietky informovať do 30 dní odo dňa jej doručenia k nám. V odôvodených prípadoch môžeme uvedenú lehotu predĺžiť na 60 dní, o čom Vás budeme informovať.

 

Ako dotknutá osoba máte tiež právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje sú spracovávané v rozpore so zákonom. Sťažnosť môžete podať na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto Zásady spracúvania a ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 01.06.2021.